Ριζίδια σπαραγγιού

Η ευρεία γκάμα σε ριζίδια σπαραγγιών που διαθέτουμε, μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των πελατών μας και να λαμβάνουμε υπόψη θέματα, όπως τα συστήματα καλλιέργειας, τη δομή του εδάφους, το κλίμα κ.λπ.

ΠοικιλίαΠρωιμότητα ΑπόδοσηΔιάμετροςΟμοιομορφία Αντοχή στις
ασθένειες
Backlim
Cumulus
Frühlim
Gijnlim
Grolim
Herkolim
Maralim
Maxlim
Prius
Vitalim